آزمایش در منزل

شرکت کادوسه  به شما این امکان را  می دهد تا آزمایش خود را در منزل، محل کارو … و در زمان مورد نظر خود انجام دهید. همکاران ما پس از ثبت سفارش به محل مورد نظر شما آمده و پس از بررسی نسخه نمونه گیری می کنند.

مراحل انجام نمونه برداری بیمار در منزل شامل مراحل پذیرش نمونه برداری و جواب دهی به شرح زیر می باشد:
۱- پذیرش
درخواست پذیرش می تواند به صورت زیر صورت گیرد:
الف) تماس تلفنی
برای این کار نیاز است با شماره تلفن

021-88555952-88555960

تماس برقرار کنید. در این روش لازم است تصویر درخواست پزشک از طریق ایمیل- فاکس و یا تلفن همراه به آزمایشگاه ارسال شود تا پذیرش صورت گیرد و توضیحات لازم در ارتباط با نوع تست درخواستی و شرایط آزمایش از سوی آزمایشگاه به بیمار داده شود. سپس آدرس بیمار ثبت می گردد و بلافاصله به منظور تائید با شماره اعلام شده تماس گرفته می شود و شرایط انجام آزمایش توضیح داده شده، ساعت حضور فرد نمونه بردار در منزل هماهنگ می شود. هزینه آزمایش و همچنین نسخه پزشک هنگام نمونه گیری در منزل توسط فرد نمونه بردار اخذ می گردد.

ب) مراجعه حضوری همراه بیمار
همراه بیمار با در دست داشتن نسخه پزشک به آزمایشگاه مراجعه می کند و پرسنل پذیرش طبق درخواست پزشک٬ پذیرش را انجام میدهند و توضیحات لازم در ارتباط با شرایط آزمایش به همراه بیمار داده می شود و تلفن ثابت و آدرس بیمار ثبت می گردد و هزینه آزمایش دریافت می گردد و ساعت حضور فرد نمونه بردار در منزل مشخص می گردد.
ج) از طریق سایت
مسئول سایت پس از مشاهده درخواست بیمار موضوع را به بخش پذیرش اطلاع می دهند و پرسنل پذیرش طی تماس تلفنی با بیمار یا همراه بیمار مطابق بند الف کار را انجام خواهد داد.
د)از طریق پیامک
برای این کار نیاز است بیمار یا همراه بیمار به شماره 09100055103 پیامک داده شود. مسئول دریافت پیامک ها پس از دریافت درخواست بیمار موضوع را به بخش پذیرش اطلاع داده و پرسنل پذیرش طی تماس تلفنی با بیمار و یا همراه بیمار مطابق بند الف کار را انجام خواهد داد.
پس از پذیرش تست های بیمار٬ لیبل های مخصوص لوله و ظروف نمونه برداری چاپ می شود و در اختیار بخش نمونه برداری قرار می گیرد.
۲-نمونه برداری
الف) طبق زمان هماهنگ شده برای نمونه برداری فرد نمونه بردار موظف است وسایل و ظروف نمونه برداری لیبل شده را با وسایل احتمالی مورد نیاز آماده کرده و در محل نمونه برداری از بیمار حاضر گردد. با خروج فرد نمونه بردار از آزمایشگاه پرسنل پذیرش موظف می باشند با تلفن ثابت بیمار تماس گرفته و نام و مشخصات نمونه بردار و زمان تقریبی رسیدن ایشان به محل نمونه گیری را به بیمار و یا همراه بیمار اطلاع دهند.
ب) نمونه بردار در هنگام رسیدن به منزل بیمار خود را معرفی کرده و نمونه برداری را انجام می دهد و نمونه ها را در اسرع وقت و مطابق شرایط استاندارد به آزمایشگاه منتقل می نماید. نسخه پزشک و هزینه آزمایش ونمونه برداری در منزل مطابق مبلغ مندرج در قبض پذیرش توسط فرد نمونه بردار دریافت می گردد و قبض پذیرش تحویل بیمار و یا همراه بیمار می گردد.
هزینه فوق شامل موارد زیر است:
الف) هزینه آزمایش ها مطابق با آخرین تعرفه خدمات آزمایشگاهی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
ب) هزینه نمونه برداری مطابق با تعرفه خدمات آزمایشگاهی و با توجه به محدوده آدرس ثیت شده در فرم درخواست نمونه گیری در منزل
ج) هزینه ایاب و ذهاب
۳- تحویل جواب آزمایش
نتیجه آزمایش در اسرع وقت به روش های زیر می تواند در اختیار بیمار قرار گیرد:
الف) به صورت حضوری با ارائه قبض پذیرش
ب) مشاهده از طریق وب سایت (جواب دهی آنلاین)
ج) ارسال با پیک (هزینه ارسال با پیک با بیمار می باشد)
د)ارسال از طریق ایمیل
ه) ارسال از طریق فاکس
* لازم به ذکر است برای تحویل جواب در موارد فوق می بایست بیمار هیچگونه بدهی به آزمایشگاه نداشته باشد.

فهرست
وقت ملاقات رزرو کنید