مرکز مراقبت پرستاری کادوسه خدمات فیزیوتراپی را ارائه می دهد که هدف آنها کاهش درد در اکثر شرایط پزشکی است. آیا این اختلالات مزمن یا بیماری حاد یا بعد از عمل است. ما یک برنامه مراقبت از پروتکل تحت هدایت ارائه می دهیم که توسط پرسنل بسیار ماهر و به راحتی در منزل یک بیمار اجرا می شود. فیزیوتراپیست های ما در ارزیابی و مدیریت دستی طیف گسترده ای از شرایطی که روی سیستم اسکلتی عضلانی ، گردش خون ، تنفس و عصبی تأثیر می گذارد ، مهارت دارند.

فهرست
وقت ملاقات رزرو کنید